Professionele training & gelicenseerd, geschoold trainersteam Professionele training & gelicenseerd, geschoold trainersteam

Voor sport geschikte maaltijden & voedingstips Voor sport geschikte maaltijden & voedingstips

Plezier in voetballen & sportieve waarden Plezier in voetballen & sportieve waarden

Premiumuitrusting van adidas Premiumuitrusting van adidas

X

Privacy

Verklaring gegevensbescherming van Kohfahl Ballstrategien GmbH & Co. KG voor www.frmclinics.be

Op de website van Kohfahl Ballstrategien GmbH & Co. KG (hierna genoemd “Kohfahl Ballstrategien”) worden enkele van uw persoonsgegevens verzameld. Het is voor Kohfahl Ballstrategien vanzelfsprekend en verplicht deze gegevens overeenkomstig de geldende voorschriften voor de bescherming van uw persoonsgegevens alleen te verzamelen, door te geven, op te slaan of op enige andere wijze te verwerken voor de afwikkeling van het contract en het waarborgen van onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen. Hoe Kohfahl Ballstrategien deze gegevens verwerkt, kunt u vinden in de onderstaande informatie.

1. Naam en contactgegevens van de voor verwerking verantwoordelijke en de bedrijfsfunctionaris gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Kohfahl Ballstrategien GmbH & Co. KG
Georg-Heyken-Straße 4
21147 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 (0)40 / 730 96 99-0
E-mail: info@frmclinics.com

2. Verzamelen, opslaan en andere wijzen van verwerking van persoonsgegevens evenals de categorie en het doel van het gebruik ervan

(a) Bij bezoek van de website www.frmclinics.be

Bij het oproepen van onze website frmclinics.be wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie doorgestuurd aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logmanagementsysteem. Daarbij wordt de volgende informatie verzameld en opgeslagen tot die wordt verwijderd:

 • het IP-adres van de computer die toegang vraagt,
 • de datum en het tijdstip van toegang,
 • de naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • de website van doorverwijzing (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer.


De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om probleemloze totstandkoming van de verbinding met de website te kunnen garanderen,
 • om praktisch gebruik van onze website te garanderen,
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en
 • voor andere administratieve doeleinden.


De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1 f, van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de hierboven genoemde doeleinden. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval met de bedoeling conclusies over uw persoon te trekken.

Bovendien maken we bij het bezoek aan onze website gebruik van cookies, analysediensten en plug-ins. Uitleg hierover krijgt u in punt 3, 4 en 5 van deze verklaring gegevensbescherming.

(b) Online boeking van Camps

Voor de online boeking van Camps is het nodig u bij ons te registreren. Bij registratie worden persoonsgegevens verzameld, zoals naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, leveringsadres en wijze van betaling. Doorgifte van deze gegevens, die bedoeld zijn voor identificatie van onze contractpartners en uitvoering van het contract, is verplicht.

De rechtsgrond voor verwerking is art. 6, lid 1, zin 1 b, AVG.

We vragen in het kader van de aanmelding naar de gezondheidstoestand van de deelnemers. Die informatie is voor ons noodzakelijk om op de hoogte te zijn van eventuele gezondheidsproblemen of allergieën van de deelnemers, zodat we daar bij de voorbereiding en uitvoering rekening mee kunnen houden. Zonder de desbetreffende informatie en toestemming is deelname helaas niet mogelijk. De rechtsgrond voor verwerking is art. 6, lid 1, zin 1 a, AVG.

Voor uitvoering van prestaties tegen betaling vragen we voor de betaling om verdere persoonsgegevens (zie punt 6).

(c) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Wanneer u daar overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1 a AVG in heeft toegestemd, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden. Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, is het nodig uw e-mailadres door te geven. U kunt de nieuwsbrief van onze onderneming alleen dan ontvangen, wanneer u beschikt over een geldig e-mailadres en u zich voor toezending van de nieuwsbrief heeft geregistreerd.

De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen we abonnees op de nieuwsbrief per e-mail informatie sturen wanneer dit nodig is voor tenuitvoerlegging van diensten die verband houden met de nieuwsbrief of een daarop betrekking hebbende registratie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of verandering in de technische omstandigheden.

U kunt het abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde kosteloos opzeggen.

Uw toestemming voor opslag van de persoonsgegevens kunt u te allen tijde herroepen.

Voor afmelding of herroeping van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een dienovereenkomstige link. U kunt dit ook anders doorgeven aan de voor verwerking verantwoordelijke, bijvoorbeeld door middel van een e-mail aan het adres info@frmclinics.com.

(d) Bij het opnemen van contact

We bieden onze eindklanten de mogelijkheid telefonisch contact met ons op te nemen, per e-mail of door middel van een contactformulier op de website www.frmclinics.be.

Verwerking van de gegevens vindt plaats overeenkomstig de inhoud van uw verzoek.

De rechtsgrond voor verwerking is al naargelang de inhoud van uw verzoek art. 6, lid 1, zin 1 b, AVG of art. 6, lid 1, zin 1 f, AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de doelstelling van beantwoording van uw verzoek.

(e) Bij gebruik van de commentaarfunctie in ons blog

In ons blog, waarin we diverse bijdragen over thema's die verband houden met onze activiteiten publiceren, kunt u voor iedereen zichtbaar commentaar geven. De door u doorgegeven naam wordt bij het commentaar vermeld. Wanneer u commentaar geeft, slaan we bovendien uw IP-adres op. We slaan dit op omdat we het in geval van eventuele publicatie van onrechtmatige inhoud nodig hebben om ons te kunnen verweren tegen aansprakelijkheidsvorderingen. Uw e-mailadres hebben we nodig om contact met u op te kunnen nemen wanneer een derde bezwaar maakt tegen uw commentaar omdat het onrechtmatig zou zijn. De rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1, punt b, AVG. Commentaar wordt voorafgaand aan de publicatie niet gecontroleerd. We behouden ons het recht voor commentaar te verwijderen wanneer dit derden door derden als onrechtmatig wordt beschouwd.

(f) Gegevens van zakenpartners en hun medewerkers

Indien nodig slaan we de contactgegevens van onze zakenpartners en contactpersonen van onze zakenpartners op voor de voorbereiding, beëindiging en afwikkeling van contracten. Het gaat daarbij om gegevens als de naam, de voornaam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de anciënniteit. De rechtsgrond voor verwerking is art. 6, lid 1 f, AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de doelstelling van voorbereiding, beëindiging en afwikkeling van contracten.

(g) Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van personen die naar een functie bij Kohfahl Ballstrategien solliciteren om de sollicitatieprocedure af te kunnen handelen. De rechtsgrond voor verwerking is art. 88 AVG in samenhang met §26 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG). Verwerking kan ook plaatsvinden op elektronische wijze. Dat is met name dan het geval wanneer een sollicitant de desbetreffende sollicitatiegegevens op elektronische wijze aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier op onze website. Wanneer we een contract aangaan met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor afhandeling van contractuele betrekkingen.

3. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. In het cookie wordt specifieke informatie vastgelegd over de gebruikte eindapparatuur. Dit betekent echter niet dat we daardoor rechtstreeks op de hoogte worden gesteld van uw identiteit.

Het gebruik van cookies is enerzijds bedoeld om het aanbod op onze website aantrekkelijker voor u te maken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies, om te kunnen zien dat u al eerder bepaalde pagina's van onze website heeft bezocht. Deze cookies worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd.

Voor optimalisering van de gebruiksvriendelijkheid maken we bovendien gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten en onze site opnieuw bezoekt, wordt automatisch vastgesteld dat u al eerder bij ons was, wat u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gebruikt. Op die manier hoeft u die niet nog eens in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en voor optimalisering van ons aanbod (zie punt 4). Deze cookies stellen ons in staat, als u ons opnieuw bezoekt, automatisch te zien dat u al eerder bij ons was. Deze cookies worden na een bepaalde, vastgestelde tijd automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de bovengenoemde doelstellingen, voor behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1 f, AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Wanneer u echter bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies, kunt u uw browser zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u elke keer een waarschuwing te zien krijgt voordat een nieuw cookie aangemaakt wordt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u geen gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

4. Analyse- en trackingtools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte maatregelen voor analyse en tracking zijn genomen op grond van art. 6, lid 1, zin 1 f, AVG. Met het gebruik van deze maatregelen voor analyse en tracking willen we ons verzekeren van behoeftegerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze website. We gebruiken deze maatregelen voor analyse en tracking bovendien om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en voor optimalisering van ons aanbod. Deze belangen zijn rechtvaardig te noemen in de zin van de bovengenoemde bepaling.

Meer informatie over de doeleinden van gegevensverwerking en de desbetreffende gegevenscategorieën vindt u in de respectievelijke analyse- en trackingtools.

(a) Google Analytics

Voor behoeftegerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.com/intl/nl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna genoemd ”Google”). In dat kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 3). De door de cookies geleverde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 • soort browser en versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-url (de eerder bezochte website),
 • hostnaam van de computer die om toegang vraagt (IP-adres),
 • en tijdstip van de aanvraag van de server


wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verband houdende dienstverlening voor marktonderzoek en behoeftegerichte vormgeving van deze website te leveren. Deze informatie kan in bepaalde gevallen ook aan derden worden overgedragen, wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat koppeling niet mogelijk is (IP-masking). Google is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild (www.privacyshield.gov), zodat het niveau van gegevensbescherming naar behoren gewaarborgd is. Het hierover door de EU-Commissie genomen adequaatheidsbesluit kunt u vinden op http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605819.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door de instellingen van de browsersoftware zodanig te wijzigen dat de plaatsing van cookies wordt voorkomen. We willen u er echter op wijzen dat het mogelijk is dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

U kunt bovendien voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door een add-on voor de browser te downloaden en te installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van de add-on voor de browser om verzameling door Google Analytics voorkomen, in het bijzonder in het geval van browsers op mobiele eindapparatuur, kunt u de volgende link aanklikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat verzameling van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-out-cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies in uw browser wist, is het nodig het opt-out-cookie opnieuw in te stellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics kunt u vinden via Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

(b) Facebook conversiepixel

We maken gebruik van de “conversiepixel”, oftewel de pixel voor het verkrijgen van inzicht in bezoekersactiviteiten, van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Door deze pixel op te roepen vanuit uw browser kan Facebook zien of een Facebook-advertentie succesvol was. Dat wil zeggen of die bijv. heeft geleid tot het doen van een aankoop online. Wij ontvangen hierover van Facebook uitsluitend statistische gegevens, zonder dat die betrekking hebben op een bepaalde persoon. Zo kunnen we voor statistische doeleinden en marktonderzoek de effectiviteit bepalen van advertenties op Facebook. Meer informatie over gegevensbescherming kunt u, vooral als u bij Facebook aangemeld bent, vinden via www.facebook.com/about/privacy/. We maken op deze website gebruik van “Custom Audiences”, de functie voor remarketing van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Deze functie stelt ons in staat u als bezoeker van de website doelgerichte reclame te laten zien door bij uw bezoek aan het sociale netwerk Facebook gepersonaliseerde, op uw belangstelling gebaseerde Facebook-advertenties op de website in te voegen. Voor deze functie is op de website van de aanbieder de remarketing-tag van Facebook geplaatst.

Door middel van deze tag wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding tot stand gebracht met de Facebook-servers en wordt aan de Facebook-servers doorgegeven welke van onze websites u heeft bezocht. Facebook koppelt die informatie vervolgens aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals over uw daarop betrekking hebbende rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privacy, vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Door de onderstaande link aan te klikken kunt u een cookie plaatsen dat installatie van de Facebook-pixel voorkomt: Facebook-pixel opt-out

5. YouTube plug-in

Op onze website wordt bovendien gebruikgemaakt van plug-ins van YouTube, van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Wanneer u een pagina van onze website oproept met een YouTube-video wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server. YouTube en Google krijgen op die manier informatie over welke subpagina werd bezocht vanaf uw IP-adres.

Wanneer u ingelogd bent bij YouTube als u een subpagina met een YouTube-video oproept, kan YouTube zien welke subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en gekoppeld aan het desbetreffende YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-elementen altijd dan informatie wanneer u onze website bezoekt en u ingelogd bent bij YouTube tijdens dat bezoek. Het maakt daarbij niet uit of u een YouTube-video aanklikt of niet. U kunt voorkomen dat dit wordt doorgegeven door u vóór het oproepen van onze website uit te loggen bij uw YouTube-account.

In de door YouTube gepubliceerde bepalingen voor gegevensbescherming op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ vindt u meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

De rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1 f, AVG. Het gerechtvaardigde belang is gebaseerd op ons belang bij een interessante weergave van onze website voor reclamedoeleinden.

6. Betalingsmethoden

Voor het doen van betalingen hebben we verschillende opties, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De rechtsgrond voor verwerking is art. 6, lid 1, zin 1 a, b en f, AVG.

(a) PayPal

Bij betaling per PayPal wordt de betaling verzorgd door de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna genoemd ”Mollie“), aan wie we uw in het kader van de bestelprocedure doorgegeven gegevens uitsluitend doorgeven voor de doelstelling van afwikkeling van de betaling overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b, AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven wanneer dat voor afwikkeling van de betaling daadwerkelijk nodig is.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen aan de voor gegevensverwerking verantwoordelijke of aan Mollie. Mollie blijft echter het recht voorbehouden uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dat nodig is voor contractuele afwikkeling van de betaling.

De Europese beheersmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. PayPal treedt op als online dienstverlener voor de uitvoering van betalingstransacties. Wanneer u “PayPal” als betalingswijze kiest, dan worden automatisch gegevens aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betalingswijze gaat u ermee akkoord dat voor afwikkeling van de betaling noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het normaal gesproken om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en/of andere gegevens die nodig zijn voor het afwikkelen van de betaling.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is afwikkeling van de betaling en fraudepreventie. We geven vooral dan persoonsgegevens aan PayPal door wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor het doorgeven.

De tussen PayPal en ons uitgewisselde persoonsgegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietregistratiebureaus. Het doorgeven is bedoeld voor controle van de identiteit en kredietwaardigheid.

PayPal kan de persoonsgegevens verder doorgeven aan met PayPal verbonden ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, wanneer dit nodig is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of als verwerking in opdracht van de gegevens nodig is.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming aan PayPal voor de verwerking van uw gegevens te herroepen. Herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die verplicht moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) afwikkeling van de betaling.

De van kracht zijnde bepalingen voor gegevensbescherming van PayPal kunt u vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

(b) Betaling per credit- en debetkaart, Sofort en Bancontact

Bij betaling per credit-, debetkaart, Sofort en Bancontact wordt de betaling verzorgd door de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna genoemd ”Mollie“), aan wie we uw in het kader van de bestelprocedure doorgegeven gegevens uitsluitend doorgeven voor de doelstelling van afwikkeling van de betaling overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b, AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven wanneer dat voor afwikkeling van de betaling daadwerkelijk nodig is.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen aan de voor gegevensverwerking verantwoordelijke of aan Mollie. Mollie blijft echter het recht voorbehouden uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dat nodig is voor contractuele afwikkeling van de betaling.

7. Doorgeven van gegevens

Het is mogelijk dat door ons gebruikte dienstverleners, die bepaalde gegevensverwerkingstaken van ons overnemen, gegevens ontvangen voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Voorwaarde hiervoor is dat ze onze aanwijzingen op het gebied van gegevensbescherming opvolgen.

Houd er rekening mee dat we bij het doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten onze onderneming alleen persoonsgegevens door mogen geven wanneer wettelijke bepalingen ons daartoe verplichten, u uw toestemming heeft gegeven en/of door ons met werkzaamheden belaste verwerkers in opdracht garanderen te voldoen aan zowel de voorschriften van de AVG als die in de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Onder die voorwaarden is het mogelijk dat persoonsgegevens worden overgedragen aan verwerkers in opdracht, aan wie wij de persoonsgegevens doorgeven, in het bijzonder voor onderhoud/service van IT-applicaties en applicaties voor elektronische gegevensverwerking, archivering, beheer, gegevensvernietiging, websitemanagement, het versturen van nieuwsbrieven, enz.

Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waaraan u toestemming voor gegevensoverdracht heeft gegeven.

8. Verwijdering

We verwerken uw persoonsgegevens en slaan die op zolang dit nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Houd er daarbij rekening mee dat onze contractuele betrekkingen aangegaan zijn voor een langere periode. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen worden die normaal gesproken verwijderd, tenzij termijngebonden verdere verwerking daarvan nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Nakomen van voor commerciële en fiscale doeleinden verplichte bewaartermijnen, bijv. bepalingen in het wetboek van handelsrecht of de belastingwetgeving. De daarin vastgestelde termijnen voor bewaren of documenteren bedragen twee tot tien jaar.
 • Bewaren van bewijsstukken in het kader van verjaringsvoorschriften. Volgens de §§ 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) kunnen verjaringstermijnen tot maximaal 30 jaar bedragen, waarbij de gebruikelijke verjaringstermijn drie jaar is.


Gegevens van personen die bij ons naar een functie als werknemer gesolliciteerd hebben, worden wanneer er geen contract met de sollicitant gesloten is drie maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure verwijderd wanneer dit niet in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen onzerzijds. Andere gerechtvaardigde belangen in deze betekenis zijn bijvoorbeeld de verplichting tot het leveren van bewijs in een procedure volgens de Duitse algemene wetgeving op gelijke behandeling (AGG).

9. Rechten van betrokkenen

U heeft recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de AVG, recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de AVG, recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 van de AVG, recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 van de AVG, recht op het maken van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG en recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 van de AVG. Bovendien heeft u recht op het indienen van klachten bij de op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG in samenhang met § 19 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens -BDSG-). Eenmaal gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kunt u te allen tijde bij ons herroepen. Houd er a.u.b. rekening mee dat herroeping alleen met toekomstige werking is en niet geldt voor verwerkingen voorafgaand aan de herroeping.